dinsdag 5 maart
10°C
85 km

Proefontploffingen aan Nieuwe Zeesluis Terneuzen

In Terneuzen is gestart met proefontploffingen van de oostelijke wand van de oude Middensluis. Die moet plaats maken voor de invaart van de Nieuwe Zeesluis, en daarbij ga je maar beter voorzichtig te werk. Want vorig jaar liep het bij de ontploffingen van de Westelijke wand grondig mis. Er werd te veel springstof gebruikt, waardoor er heel wat schade werd aangericht aan woningen in de buurt. De proefontploffingen van vandaag en morgen moeten dat deze keer voorkomen.

Dat de Middensluis in Terneuzen een stevig bouwwerk is, dat staat vast. Ze heeft 113 jaar dienst gedaan, maar moet nu plaats ruimen voor de Nieuwe Zeesluis. Dat wordt voorzichtig aangepakt, vandaar dat er vandaag en morgen proefontploffingen worden gedaan, om exact te meten hoeveel springstof er nodig is voor de echte ontploffing, later dit voorjaar. 

Harm Verbeek - omgevingsmanager Nieuwe Sluis Terneuzen
"We gaan deze proeven analyseren. Er zijn allerlei metingen gedaan en vervolgens wordt daar een berekening op gemaakt om te kijken hoe we die oostwand van de Middensluis, die hier achter mij ligt, kunnen opblazen. Daar worden voorstellen voor gedaan en op basis van die voorstellen gaan wij met de bevoegde gezagspartijen praten. Met de gemeente, met de verschillende partijen, om te kijken hoe we het gaan uitvoeren en dan gaan we het dit voorjaar uitvoeren."


Vorig jaar is de westelijke wand van de middensluis al tot ontploffing gebracht, en daarbij ging het grondig mis. Er werd toen 15 ton springstof gebruikt en dat bleek veel te veel te zijn. De ontploffing was indrukwekkend, maar de trillingen veroorzaakten heel wat schade aan gebouwen in de buurt. Er kwamen meer dan 200 schadeclaims en er werd een commissie aangesteld om te bekijken wat er fout ging. 

Harm Verbeek - omgevingsmanager Nieuwe Sluis Terneuzen
"Bij die eerste explosie hebben we uiteindelijk moeten vaststellen dat we te veel explosieven in een te korte tijd tot ontploffing hebben gebracht. Dat was het resultaat van een heel lang onderzoek. Op het moment zelf wist niemand eigenlijk wat er echt fout ging. Dan hebben we onderzoek gedaan, we hebben allerlei experts erbij betrokken. Dat heeft geleid tot een rapport. Dat hebben we ook keurig publiek gemaakt, iedereen kan dat lezen. Daaruit volgt dat we het toch op een andere manier moeten uitvoeren. Het is echt een zware wand, goed metselwerk, dus het was wel schrikken vorig jaar."