zondag 26 juni
22°C
5 km

SOS Gravensteen: "Geen giftshop in het park!"

De stad Gent gaat aan de buitenzijde van het Gravensteen een nieuwe constructie bouwen. Die plannen zijn concreet gemaakt. Het wordt een toegang voor mensen met een beperking, een giftshop en een refter. Maar het plan stuit op fel protest van het actiecomité SOS Gravensteen dat niet wil dat aan het kasteel geraakt wordt. "Deze uitbreiding is buiten proportie en vernielt bovendien het enige parkje in de kuip van Gent waar mensen van de zon kunnen genieten." 

SOS Gravensteen schrijft nu een open brief aan de stad. Daarin herhaalt het actiecomité de argumenten die de stad al eerder moesten weerhouden om hun plan door te voeren en noemt de geplande werken een aanval op het erfgoed. aan het eind van de brief stelt het actiecomité het stadsbestuur nog de vraag of zij de geschiedenis willen ingaan als beschermers of als vernielers.

Fragment uit de open brief
"Nu plant men dus de doorboring van de muur in de noordoostelijke hoek van de ridderzaal om toegang te geven tot een nog te maken ruimte in het oostelijke bijgebouw waar men de stand voor de audiogidsen wil onderbrengen. Over deze zaal schrijft Joseph De Waele: ‘De onderste helft van deze zaal is gevormd door de bovenste verdieping van het kasteel der Xde eeuw. Deze verdieping vertoont niet het minste spoor van
eenige opening’. Een sloophamer in een muur uit de Xde eeuw in het kader van ‘bezoekersbeleving?’ Wij zeggen ‘Neen!’, ook al is het voor onze bouwlustigen wellicht een leuke toevalligheid dat door die verplaatsing van de audiogidsen en de gift shop de volledige oppervlakte van de grote zaal vrijkomt voor verhuur en evenementen."

Toegankelijkheid vs. groen & erfgoed
SOS Gravensteen ziet met de komst van het nieuwe paviljoen ook  het parkje aan de geldmunt verdwijnen. De stad zegt de ingrepen te doen in functie van de rolstoelgebruiker maar SOS gravensteen stelt zich dan weer de vraag of erfgoed ten koste moet gaan van toegankelijkheid.

"Ook wij zijn voor een ontsluiting voor rolstoelgebruikers – waar dat mogelijk is. We moeten helaas vaststellen dat in het huidige voorontwerp, goedgekeurd door het College op 17 december jl., de rolstoelgebruiker, ook mét gebruikmaking van die lift toch maar op drie plaatsen geraakt: de Ridderzaal, de zaal daarboven en het dak. Hij komt het Huis van de Graaf niet in, noch komt hij in de kelders, bij de vergeetput enzovoort. De vernielzucht zal toch niet zover gaan dat men nog meer ingrepen plant? Achteraf dan, en met een beroep op de menselijkheid."