Wat moet er gebeuren met de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal?

Er komt een publieke raadpleging over de herbestemming van de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal.

De reservatiestroken hielden rekening met een mogelijke verbreding van het kanaal, om zo de haven van Zeebrugge beter te verbinden met het binnenland. Maar dankzij een akkoord met Nederland is die verbreding niet langer nodig, omdat grotere binnenschepen binnenkort langs de Westerschelde zullen kunnen varen om de havens van Gent en Antwerpen te bereiken. De reservatiestroken worden dus geschrapt, maar wat er met de gronden moet gebeuren, daarover mag iedereen nu z`n zegje doen. 

Van 12 september tot 10 november loopt er een publieke raadpleging. In die periode kan iedereen de plannen inkijken en een schriftelijke reactie geven. Je kan de plannen inkijken op de website van het Departement Omgeving.

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/schipdonkkanaal