donderdag 7 december
5°C
0 km

Asbest in bomkrater zorgt voor onrust in Rieme

Een oude bomkrater gevuld met bouwafval zorgt voor heel wat onrust in Rieme bij Evergem. Tussen het bouwafval zitten golfplaten en die zouden wel eens asbest kunnen bevatten.

De bomkrater ligt vlak naast basisschool De Cocon in Rieme. En de ouders willen liever niet dat het bouwafval wordt verwijderd terwijl de kinderen op school zijn. De gemeente Evergem neemt daarom haar voorzorgen. De school wordt maandag gesloten en alle leerlingen worden opgevangen in Sporthal De Hoge Wal in Ertvelde. 

Hoe veilig verwijderen
De gemeente Evergem zat vanmorgen samen met de aannemer om te kijken op welke manier ze het asbesthoudende bouwafval zo veilig mogelijk konden verwijderen. Want intussen had het verhaal ook al het kabinet van burgemeester De Maertelaere bereikt. Nochtans is er weinig reden tot ongerustheid, zegt Peter Van De Veire, diensthoofd Openbare Werken Evergem. "Het asbest zit in de golfplaten. Zolang je die niet breekt, stof verspreidt en het inademt is er geen enkel risico. Het kan er uitgeschept worden in een gesloten vrachtwagen afgevoerd en naar een verwerkingsinstallatie."

Sportdag in Hoge Wal
Om de ongerustheid bij de ouders weg te nemen, besliste de gemeente Evergem vandaag om het bouwafval in de bomkrater komende maandag te verwijderen. Basisschool De Cocon zal de hele dag gesloten blijven. "De kinderen kunnen maandag de hele dag terecht in sporthal Hoge Wal in Ertvelde om daar een sportdag te houden, zodanig dat zij die dag niet op school hoeven te zijn," zegt Joeri De Maertelaere (N-VA), burgemeester Evergem. "Zij zullen wel nog van 7u tot 8u30 opvang krijgen op school, dan worden ze met bussen naar de hoge Wal gebracht, waar de ouders ze dan tussen 16u en 18u kunnen gaan ophalen."