vrijdag 1 december
0°C
77 km

Een nieuwe toekomst voor de oude veeartsenijschool

De voormalige veeartsenijschool aan de Coupure in Gent wordt omgebouwd tot een artistieke en technische campus voor de GO!-scholengroep.

De gebouwen van de vroegere faculteit Dierengeneeskunde zijn grotendeels beschermd als monument en zullen dan ook gerestaureerd worden met respect voor de erfgoedwaarde. De GO!-Scholengroep speelde al lang met het idee om de gebouwen in ere te herstellen, maar daar staat een serieus prijskaartje tegenover. Nu de Vlaamse overheid steun geeft, is het hele plan haalbaar geworden. De werken starten ten vroegste in het najaar van 2025.