HOGENT organiseert pioniersdagen

Aan de Gentse hogeschool HOGENT zijn vandaag voor het eerst de pioniersdagen gestart. Die dagen zijn bedoeld om studenten die als eerste uit hun gezin aan een hogere opleiding starten, wegwijs te maken op de hogeschool. Bij deze groep studenten is de kans dat ze vroegtijdig stoppen met hun opleiding groter dan bij studenten waarvan de ouders wel een hogeschoolstudie afwerkten. De pioniersdagen moeten ervoor zorgen dat ook deze studenten voldoende ondersteund worden en een vlotte start kennen.

Het academiejaar is nog niet van start gegaan en toch is er al wat leven te bespeuren op de campus Schoonmeersen van HOGENT. Vandaag zijn er de pioniersdagen gestart. Het is een initiatief dat voorvloeit uit eigen onderzoek en naar een voorbeeld van enkele andere Vlaamse en Nederlandse hogescholen.

David Van Bunder, HOGENT: "Pioniersdagen zijn dagen die we organiseren voor een specifieke groep studenten, namelijk pioniersstudenten. Dat zijn kinderen van wie de ouders zelf niet verder gestudeerd hebben. De bedoeling is om hen een vlottere start in het hoger onderwijs te geven. We zien bij die groep, zeker in het eerste semester, een grotere uitval dan bij niet-pioniersstudenten".

De sessies tijdens de pioniersdagen worden gegeven door de zogenaamde studentencoachen. Zij studeren zelf nog aan de hogeschool en onthalen op vrijwillige basis de pioniersstudenten. Enkele onder hen waren in het verleden zelf pioniersstudenten.

Kiara Vanismaeys, studentcoach: "Ik herinner mezelf nog, ik ben zelf pioniersstudent, dat mijn eerste semester heel moeilijk verliep. Dat was een supergrote zoektocht. Het is fijn als iemand je daar toch kan in coachen, dat is wat ik nu doe. Dat doen we eigenlijk via sessies zodat ze informatie krijgen. Maar vooral ook zodat ze zelf kunnen vertellen hoe ze dit nu ervaren om net voor de start te staan. En om ze wat gerust te stellen".