Vervroegde start van de bouw brug Stoepestraat

Op de N49, ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede, is het Agentschap Wegen en Verkeer sinds vandaag druk aan het bouwen aan een nieuwe brug over de Expresweg. De nieuwe brug moet het verkeer op en rond de N49 in Assenede vlotter en vooral veiliger laten verlopen. De bouw van de nieuwe brug zou normaal gezien pas volgend jaar starten, maar omdat de bouwmaterialen onverwacht nu al beschikbaar zijn, werd de planning enkele maanden vervroegd. En dat betekent dus ook dat er deze maand al hinder voor het verkeer wordt verwacht op de Expresweg ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede.

De voorbereidende werken aan de bouw van de nieuwe brug over de Expresweg N49 ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede zijn al sinds maart aan de gang. Maar sinds vandaag wordt er ook effectief gestart met de bouw van de brug zelf. En da's maanden vroeger dan oorspronkelijk gepland.

Jef Schoenmaekers, Agentschap Wegen en Verkeer: "het gaat over meer dan de brug alleen he, we leggen ook de omgeving opnieuw aan dus de Stoepestraat zelf krijgt ook een nieuwe riolering, een nieuwe weginrichting, en we werken ook even vederop aan het kruispunt met de R4. Dus er zijn een aantal zaken die tegelijkertijd lopen, de bouw van de brug zelf was voorzien om enkele maanden later pas te starten, maar doordat we nu de hand kunnen leggen op bouwmaterialen die erg schaars zijn, hebben we die fase vooruitgeschoven en starten we eigenlijk vandaag met het heien van de eerste palen".

Die heipalen voor de nieuwe brug worden vanaf vandaag tot aan het begin van de kerstvakantie geplaatst door de aannemer. Om de geluidshinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, worden de palen niet voor 7u 's ochtends en na zes uur 's avonds geheid.